Bepanten surtmasi

Bepanten surtmasi

Bepanten malhami bola va ona uchun tanlov: bolada bichilish va emizikli onada so’rg’ich yoriqlarini davolash.

Yo'riqnoma

1. 62 ta yangi tug'ilgan chaqaloqlar ishtirokida o'tkazilgan qiyosiy randomizatsiyalangan tadqiqotda profilaktika maqsadida Bepanten surtmasi buyurilgan bolalarning birortasi (n=40) kasalxonada bo'lish vaqtida taglik dermatiti rivojlanmagan, nojo'ya reaktsiyalar kuzatilmagan. Yatsyk G.V., Akoev Yu.S. D-pantenol Consilium medicum asosida yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun turli xil terini parvarish qilish vositalarining klinik samaradorligi. Ilova // Pediatriya. 2004 yil. № 6 (2).

2. Profilaktik maqsadlarda Bepanten surtmasini ishlatgan 12 juft egizaklarda qiyosiy tadqiqotda taglik dermatitining uchrash tezligi nazorat guruhida 58% va asosiy guruhda 17%, p = 0,025 tashkil etgan. Bepanten surtmasining o’zlashtiraolishi juda yaxshi bo’lgan. Putet G, Guy B, Pages S et al. Effect of Bepanten® ointment in the prevention of diaper rash on premature and full- term babies: open pilot study. Réalités Pédiatriques 2001; 63:33–38...

3. 5% dekspantenol (ta’sir etuvchi modda) va 25% lanolin (asosining tarkibida), birgalikda faol ingridient sifatida 5% dekspantenol saqlaydigan yordamchi komponentlarning ma'lum tarkibiga ega bo'lgan shunga o'xshash surtmalar orasida o'xshashi yo'q (PN raqami: LP- 000614, LP-001016, LP-004555, LP-004229, LP-002626, P N011108, P N013761/01-2002, LSR-000293/08), DVDR ma’lumot bazasiga ko’ra murojaat qilgan sana 18.04.2018

4. Tadqiqotda qatnashgan va qachonlardir «Bepanten surtma» brendi mahsulotlarini ishlatgan 0-3 yoshdagi bolalari bo‘lgan 18–44 yoshdagi ayollarning 92% «Bepanten surtma»ni tavsiya qilishga tayyor. Bozor trekingini tekshirish, aprel, 2016 yil.

5. Vasilevskiy I.V. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar va emizikli yoshdagi bolalarda terini parvarish qilishni optimallashtirish // Xalqaro sharhlar: klinik amaliyot va salomatlik. - 2015 yil. - №1. - 5-18-betlar.

6. Bepanten surtmasdagi lanolin yordamchi komponenti sifatida saqlanadi

7. Delyagin V. M. Taglik dermatiti // Tibbiy kengash. - 2013. - No 01, 12-14.